Dalinės apdailos aprašymas

Pamatai

Poliniai gręžtiniai pamatai.

Požeminio parkingo ir antžeminės dalies laikanti konstrukcija

Monolitinės gelžbetoninės ir gelžbetoninės surenkamos gelžbetonio konstrukcijos.

Išorinės sienos

Sienos – silikatinių blokų ir silikatinių plytų mūras su apšiltinamuoju sluoksniu ir išorės apdaila – struktūriniu tinku. Išorinių sienų šiluminė varža atitinka A+ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.

Vidinės sienos ir pertvaros

Sienos tarp butų: silikatinių blokų ir silikatinių plytų mūras. Vidaus sienos tinkuotos, neglaistytos, nedažytos. Butų vidaus pertvaros – karkasinės, dviejų sluoksnių gipso kartono plokščių su vidaus užpildo medžiaga (mineraline vata). Gipso kartono plokščių siūlės ir sujungimai neužtaisyti, paviršius neglaistytas, nedažytas.

Perdangos ir lubos

Perdangos surenkamų kiaurymėtų perdangos plokščių ir monolitinių intarpų. Siūlės tarp surenkamų perdangos plokščių neužtaisytos, netinkuotos, neglaistytos, nedažytos. Surenkamos gelžbetoninės perdangos plokštės ir monolitiniai intarpai gali
turėti įlinkį, leistiną pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.05.05:2005 ,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.

Stogas

Stogas – sutapdintas (plokščias), apšiltintas su dviejų sluoksnių rulonine danga, įrengta vidinė lietaus nutekėjimo sistema. Stogo šiluminė varža atitinka A+ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.

Langai ir palangės

Plastikiniai šešių kamerų profilių langai su trijų stiklų (dviejų kamerų) stiklo paketu. Bent vienas langas patalpoje varstomas trimis kryptimis (atidaromas, atverčiamas ir mikroventiliacija). Vidinės palangės butuose – neįrengtos.

Buto durys

Įėjimo į butą – viengubos šarvuoto tipo durys, su išorės apdaila (spalva pagal Techninio projekto sprendinius), dviem spynomis, akute, pritraukėju (jei numatyta projekte). Buto vidaus durys su staktomis – neįrengtos.

Grindys

Bute ir san. mazge įrengiamas išlyginamasis pagrindas. San. mazguose hidroizoliacija ir danga neįrengti.

Balkonai/terasos

Surenkama gelžbetoninė balkono plokštė su nuolydžiu, be apdailos. Sumontuota atitvara pagal Techninio projekto sprendinius. Pirmame aukšte – terasos, želdiniais atskirtos nuo kitų terasų ir bendro naudojimo zonos, pagal projekto sprendinius.

Šildymas

Šilumos šaltinis – centralizuoti miesto šilumos tinklai. Butuose įrengta grindinio šildymo sistema su kolektoriumi šildymo reguliavimui, bendruose koridoriuose esančiose kolektorinėse spintose sumontuoti butų šilumos apskaitos prietaisai. San. mazguose radiatoriai ar kiti šilumos šaltiniai nesumontuoti, elektriniam gyvatukui įrengti atvesti elektros laidai.

Vėdinimas

Pagal energetinę klasę, butuose privaloma įrengti individualią rekuperacinę vėdinimo sistemą. Oro paėmimas numatytas per fasade įrengtas groteles, oras šalinamas per buto inžinerinėje šachtoje įrengtą kanalą, kuris iškeliamas virš pastato stogo. Butuose vėdinimo sistemos ortakiai ir įrenginiai nesumontuoti, rekuperatorių Pirkėjas įsigyja, pagal Pardavėjo perduodą projekto techninės specifikacijos ištrauką, kurioje nurodytos rekuperatoriaus techninės charakteristikos, ir jį sumontuoja apdailos vykdymo metu, pagal tiekėjo rekomenduojamą sprendinį. Gartraukiui atskiras kanalas nenumatytas, gartraukis su anglies filtrais, jį įsigyja ir įrengia Pirkėjas.

Vandentiekis

Prijungtas prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų. Pastate įrengti šalto ir karšto vandentiekio stovai. Šalto ir karšto vandens įvadai bute užbaigiami kilpomis privedus prie projektinių vietų virtuvėje ir san. mazge. Vamzdynai virtuvėje ir san. mazge neišvedžioti, prietaisai nesumontuoti. Bendruose koridoriuose esančiose kolektorinėse spintose sumontuoti butų vandens apskaitos prietaisai.

Nuotekos

Prijungtos prie centralizuotų miesto nuotekų tinklų. Pastate įrengti buitinių nuotekų stovai. Buitinių nuotekų įvadai bute privedami į virtuvę ir san. mazgą. Vamzdynai virtuvėje ir san. mazge neišvedžioti, prietaisai nesumontuoti.

Elektra

Pastate įrengiama bendro naudojimo patalpų ir butų elektros apskaita. Bute įrengtas virštinkinis elektros skydelis, bute iki projekte numatytų vietų išvedžioti elektros laidai. Transformatoriai apšvietimui, elektriniai gyvatukai, šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kiti elektriniai prietaisai – neįrengti. Prie įėjimo į butą įrengtas durų skambutis. Balkono apšvietimui įrengtas šviestuvas, į butą įvedamas elektros kabelis pajungimui. Elektros apskaitos skydai, su numatytomis butų elektros apskaitos prietaisų vietomis,  įrengti pagal projekto sprendinius.

Silpnos srovės (TV, internetas,  video stebėjimas, įeigos kontrolė)

Įrengiama pasikalbėjimo ir su lauko durų atidarymu susieta sistema. Kiekviename namo aukšte laiptinėje pastatyta silpnų srovių tinklo komutacinė dėžė, nuo šios dėžės į butų silpnų srovių tinklo paskirstymo virštinkinę dėžutę paklotas silpnųjų srovių instaliacinis vamzdis ir ryšių kabelis. Bute numatyta po vieną internetinę rozetę kiekviename kambaryje, rozetės nesumontuos. Butuose numatyti autonominiai priešgaisrinės signalizacijos davikliai, kuriuos Pirkėjas gauna su turto perdavimo aktu ir susimontuoja apdailos metu.

Dviračių saugyklos

Sienos – mūrinės, netinkuotos, nedažytos, dalis sienų (viršutinė dalis) su metalinio tinklo/grotelių užpildu. Lubos – betoninės, netinkuotos, nedažytos. Įrengtos betoninės grindys. Įrengtas apšvietimas ir jungiklis, sumontuotos metalinės durys. Durų spalva pagal projekto sprendinius. 

 

BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS

Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Įrengtos betoninės grindys, automobilių stovėjimo vietos sužymėtos ir sunumeruotos, automobilių ratų atmušėjai nesumontuoti. Sienos, kolonos ir kitos konstrukcijos netinkuotos, nedažytos. Lubos – betoninės, netinkuotos, nedažytos, atskirose vietose lubų apdaila – akmens vatos panelės. Įrengtas bendras požeminės automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimas, virštinkinė elektros instaliacija ir kitos bendros pastato inžinerinės sistemos. Sumontuoti pakeliami segmentiniai automatiniai vartai įvažiavimui, kurių valdymas susietas su mobiliojo ryšio priemonėmis. Įrengti priešgaisriniai vartai.

Antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Grįsta betoninėmis trinkelėmis su bortais, parkavimo vietos sužymėtos, automobilių ratų atmušėjai nesumontuoti.

Durys

Lauko ir techninių patalpų durys – pagal projekto sprendinius. Visų durų spalva ir apdailos tipas parenkamas pagal projekto sprendinius. Koridoriai Grindys – akmens masės plytelės. Sienos – glaistytos, dažytos. Lubos – segmentinės, pakabinamo tipo. Įrengtas apšvietimas.

Laiptinės

Surenkami gelžbetoniniai laiptai ir laiptų aikštelės su plytelėmis. Sienos ir lubos – tinkuotos, glaistytos, dažytos arba apdailintos struktūriniu tinku.

Koridoriai ir holai

Įrengtas liftas. Grindys – plytelės. Sienos – tinkuotos, glaistytos, dažytos arba apdailintos struktūriniu tinku. Lubos – segmentinės, pakabinamo tipo. Įrengtas apšvietimas.

Aplinkos sutvarkymas

Pėsčiųjų takai grįsti trinkelėmis. Sumontuota tvora, varteliai, teritorijos apšvietimas, vaikų žaidimo ir poilsio aikštelės, įrengtas apželdinimas ir laistymo sistema, pagal projekto sprendinius.

 

PASTABA:

  1. Projekto vystytojas, vadovaudamasis projektavimą ir statybos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, turi teisę be atskiro Pirkėjų įspėjimo keisti techninius sprendinius ar medžiagas, nurodytas projekte, nekeičiant ir nepaprastinant esminių statinio reikalavimų ir išlaikant energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.
  2. Jeigu šiame priede nenumatytos konkrečios medžiagos ar konkretus darbų atlikimo būdas, Statytojas medžiagas bei darbų atlikimo būdą parenka savo nuožiūra.
  3. Pasikeitus namo projektui, medžiagos bei darbų atlikimo būdas pakeičiami pagal namo projektą.
  4. Dėl skirtingų statinio konstrukcijų, numatomų pastato sėdimų ir konstrukcijų nusistovėjimo,
  5. galimi konstrukcijų mikro-įtrūkimai neturintys jokios įtakos pastato konstrukcijų stiprumui ir pastovumui.

Parašykite mums

Ačiū. Su Jumis susisieksime.

Neįtikėtinas pasiūlymas – nuolaidos net iki 23 340 Eur! | Registruokitės į atvirų durų dienas